رتبه بندی دانشگاه های تركيه در سطح جهانی

در رتبه بندي دانشگاه هاي تركيه 10دانشگاه در رتبه هاي بالاي QS قراردارند و طبق آخرين رتبه بندي در سال 2019 ،به طوركلي 45 دانشگاه در تركيه در اين رتبه بندي قرار داشتند. از معروفترين و بهترين دانشگاههاي تركيه ميتوان به دانشگاه فني خاورميانه، دانشگاه آنكارا، كوچ، سابانجي، دانشگاه فني استانبول، دانشگاه استانبول، بغاز و…اشاره كرد.

اين رتبه بندي ها اغلب بر اساس عملكرد آموزشي و همچنين پژوهشي و همچنين رتبه بندي دانشگاهها از سوي اعضاي جامعه دانشگاهي در منطقه و جهان، تعيين ميشود.

علاوه بر اين مسائلي ازجمله كيفيت اساتيد با توجه به رتبه علمي،بورس هاي دانشگاهي، تعداد دانشجويان، امكانات تحصيلي، پژوهشي، آزمايشگاهي وتعداد نشريات و مقالات چاپشده در مجلات علمي دنيا، در اين رتبه بندي مؤثراست.

رتبه بندی دانشگاه های تركيه بر اساس QS

دانشگاه كوچ رتبه 448

دانشگاه بيلكنت رتبه 456

دانشگاه سابانجي رتبه 501

دانشگاه فني خاورميانه رتبه 551

دانشگاه بغاز ايچي رتبه 571

دانشگاه فني استانبول رتبه 651

دانشگاه حاجي تپه رتبه 801

دانشگاه قاضي رتبه 801

دانشگاه استانبول رتبه 801

دانشگاه آنكارا 801

ليست رتبه بندی دانشگاه های تركيه بر اساسTimes Higher Education Ranking در سال 2019

دانشگاه سابانجي رتبه 351

دانشگاه كوچ رتبه 401

دانشگاه بيلكنت رتبه501

دانشگاه بغاز ايچي رته 501

دانشگاه حاجي تپه رتبه 501

دانشگاه فني خاورميانه ميانه رتبه 601

دانشگاه فني استانبول رتبه 601

دانشگاه آتليم رتبه 801

دانشگاه ارجي يس رتبه 801

دانشكده فني دانشگاه قبضه رتبه 801

دانشگاه استانبول رتبه 801

دانشگاه آناتولي رتبه 801

دانشگاه آكدنيز رتبه 1001

دانشگاه آنكارا رتبه 1001

دانشگاه قاضي رتبه1001

رتبه بندی دانشگاه های تركيه از سویURAP

URAP يك سيستم رتبه بندي معتبر و شناخته شده در گزارش هاي اتحاديه اروپاست. اين ليست مداوم به روز ميشود و رتبه بندي متفاوتي را ارائه ميدهد. اين رتبه بندي از 8 معيار جهت ارائه ليست برترين دانشگاه ها استفاده ميكند. بر اساسURAP بهترين دانشگاه هاي تركيه به شرح زير هستند:

  1. دانشگاه استانبول

2. دانشگاه حاجت تپه

3. دانشگاه اورتادوغو

4. دانشگاه آنكارا

5. دانشگاه قاضي

6. دانشگاه بيلكنت

7. دانشگاه فني استانبول

8. دانشگاه بغاز ايچي

دانشگاه بيلکنت

اين دانشگاه در سال 1984در آنكارا تأسيس شد. بيلكنت يكي از دانشگاه هاي خصوصي تركيه است و همانطور كه در رده بندي هاي بالا ديده ايد در اغلب رتبه بندي هاي ارائه شده در ليست هاي مختلف جايگاه خوبي را از آن خودكرده است. اين دانشگاه با رتبه 421يكي از بهترين دانشگاه هاي تركيه دررتبه بندي جهاني است.

مساحت اين دانشگاه 2000هكتار است و 7دانشكده دارد. علاوه بر اينهااين دانشگاه يك مدرسه فني و حرف های و يك مركز آموزش موسيقي نيز دارد.

زبان تحصيل در بيشتر رشته هاي اين دانشگاه انگليسي است

دانشگاه كوچ استانبول

اين دانشگاه يكي از دانشگاه هاي خصوصي تركيه است و در رتبه 431جهاني قرار دارد. البته رشته هاي مهندسي و علوم اجتماعي نيز در اين دانشگاه تدريس ميشوند ولي شهرت دانشكده پزشكي را ندارند. درست مانند بيلكنت تحصيل دراين دانشگاه به زبان انگليسي است.

سابانجی

دانشگاه سابانجي در سال 1994در حومه استانبول تأسيس شد. اين دانشگاه يكي از جوان ترين دانشگاه هاي تركيه است و سه دانشكده علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم مهندسي از دانشكده هاي اين دانشگاه اند.

علاوه بر اين در اين دانشگاه يك مدرسه زبان انگليسي تحت نظارت دانشگاه فعاليت ميكند.

دانشگاه فنی خاورميانه

اين دانشگاه در رتبه 471جهان قرار دارد و يكي از بهترين دانشگاه هاي تركيه و البته جهان است. زبان تحصيل در اين دانشگاه انگليسي است. شما می توانيد برای تحصيل در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری براي اين دانشگاه اقدام كنيد. اين دانشگاه در رشته های علوم پايه و مهندسی يكی ازبهترين دانشگاه های تركيه است. در اين دانشگاه 45رشته در كارشناسی تدريس ميشود. براي ورود به اين دانشگاه دارا بودن مدرک آيلتس يا تافل الزامی است.

دانشگاه بغازيچی

اين دانشگاه در تنگه بسفر و بخش اروپايي تركيه قرار دارد و تأسيس آن به سال 1836بازميگردد. اين دانشگاه يكي از ده دانشگاه برتر تركيه است. دراين دانشگاه 5دانشكده ادبيات، علوم پايه، اقتصاد پايه، فني و مهندسي وجود دارد. رشته های علوم اجتماعی، مهندسی و هنر در اين دانشگاه بيشترين طرفداررا دارد.

دانشگاه فنی استانبول

اين دانشگاه يكی از دانشگاه های بين المللی و دولتی استانبول است كه درسال 2009موفق به كسب رتبه 108در سطح جهانی شد. دانشجويان از تمامي كشورهاو رشته ها ميتوانند برای تحصيل در اين دانشگاه درخواست بدهند.

سيستم آموزشی كشورتركيه

كارشناسی :

اين مدرک پس از دوره تحصيلي چهار ساله در دانشگاه اعطا ميشود. البته طول دوره تحصيلي در رشته هاي دندانپزشكي، دامپزشكي و داروسازي پنج سال و رشته پزشكي شش سال است.

كارشناسی ارشد :

طول اين دوره 2سال است وبه فارغ التحصيلان اين دوره هاعنوان اعطامي شود.كارشناسي ارشدعلوم(MS)وكارشناسي ارشد(MA)

مقطع دكتری :

حرفه اي، رساله دكتري و دفاع از رسالاين دوره به طور كلي هشت ترم به طول مي انجامد كه حداقل شامل هفت درس و 21واحد، آزمون دكتري ميشود.

شرايط پذيرش :

براي پذيرش در تمام دورهه اي كارشناسي در تركيه اخذ ديپلم معتبر دبيرستان و نمره كافي در آزمونهاي پذيرش دانشجو با عنوان YGSو LYSمورد نياز است. اين آزمونها درواقع آزمونهاي متمركزي هستند كه توسط مركز انتخاب و پذيرش دانشجويان (OSYM) برگزار ميشوند كه اين مركز تحت نظارت شوراي آموزش و پرورش تركيه است. آزمون (YGS) معمولا در خلال ماه آوريل و آزمون (LYS) معمولا در خلال ماه ژوئن و به صورت هماهنگ در سراسر كشور برگزار ميشود.

دانشجويان خارجی و بين المللی در تركيه :

علاقمندان به تحصيل در تركيه بايد تحصيلات متوسطه خود را كه معادل با تحصيلات دبيرستان در تركيه است به پايان رسانده باشند. آنها مستقيما اقدام به پذيرش در رشته هاي مورد نظر خود در دانشگاهها ميكنند. دانشجوياني كه علاقمند به اخذ مدارک كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در تركيه هستند نيز ميتوانند مستقيما اقدام به اخذ پذيرش در دانشگاه مورد علاقه خود نمايند. اين دانشگاهها هر كدام شرايط پذيرش خاص خود را دارند. براي دانشجويان بين المللي از سوي وزارت آموزش ملي تركيه بورسيه هاي تحصيلي نيز ارائه ميشود.

هزينه دانشگاه هاى تركيه

١.دانشگاه هاى دولتى: هزينه در دانشگاه هاى تركيه بصورت ساليانه و معمولا در ٢قسط پرداخت مى شود.شهريه دانشگاه براى رشته هاى پزشكى،دندان و دارو ساليانه از ١٥٠٠لير شروع شده و در برخى از دانشگاه هاتا ٢٠٠٠٠لير نيز مى رسد. هزينه در رشته هاى پيراپزشكى و مهندسى نصف هزينه هاى فوق است.

٢.دانشگاه هاى خصوصى:هزينه تحصيل در رشته هاى پزشكى و دندان و دارو بين ١٠تا٢٥هزاردلارمتغير است.در سايررشته ها هزينه به نصف اين مبلغ مى رسد.

طرح و برنامه ساليانه

برگزاري جلسات مشاوره رايگان براي متقاضيان به همراه خانواده ها ، توضيح شفاف و توام با صداقت كاري به داوطلبين از شرايط و هزينه هاي تحصيل در مقاطع مختلف و شهرهاي مختلف كشور تركيه بر اساس تجربه و علم و اگاهي به روز از شرايط دانشگاه ها ، تا اين كه متقاضيان بتوانند بر اساس اين مشاوره و بر اساس توانايي مالي و علمي خود گزينه مورد نظر خود را با اگاهي قبلي از شرايط موجود انتهاب نمايند، بعد از عقد قرارداد توسط موسسه با داوطلبين و متقاضيان تمام خدمات مربوطه تا مرحله اخذ پذيرش با در نظر گرفتن رضايت متقاضي انجام مي گيرد.

متقاضيان بعد از اخذ پذيرش نيز از راهنمايي و پشتيباني موسسه برخوردار مي شوند تا مراحل ثبت نام در دانشگاه مورد نظر به اتمام برسد.

انگيزه اينجانب از اخذ اين مجوز ارائه خدمات در چهارچوب تعيين شده از سمت وزارت محترم علوم و موسسات اعزام دانشجو و راهنمايي و مشاوره و همينطور ارائه خدمات به همشهريان محترم و متقاضيلن در اين زمينه مي باشد.

خدمات موسسات مجازاعزام دانشجو

برخي ازخدماتي كه موسسات مجازاعزام دانشجو موظف به ارائه آنها مي باشندعبارت است از: مشاوره تحصيلي، انتخاب رشته، انتخاب دانشگاه، اطلاع در موردشهريه دانشگاه،هزينه تحصيل وزندگي در كشور مقصد، بيمه دانشجويي، ارسال ليست مدارک مورد نياز براي اخذپذيرش، خدمات مشاوره در مورد طرز آماده سازي رزومه وانگيزه نامه ، دريافت پذيرش ازدانشگاه، اقدام براي اخذ ويزای تحصيلي و راهنمايي براي تهيه خوابگاه مي باشد.

مهمترين هدف تاسيس موسسات مجازاعزام دانشجونظارت وزارت علوم بر نحوه درست فعاليت اعزام دانشجو به خارج از كشور بود وبه همين دليل توصيه مي شود دانشجويان علاقه مند به ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور با مراجعه به موسسات مجازاعزام دانشجو سبب ممانعت سوء استفاده هاي ساير موسسات غيرمجاز شوند.

نحوه ی ورود به دانشگاه های ترکیه

١-آزمون يوس YÖS هر دانشگاه بصورت جداگانه يك آزمون ورودي (يوس)برگزار مى كند. زمان آزمون ها ارديبهشت ماه بوده واز ٨٠يا ١٠٠سوال تشكيل مى شود. مواد درسى اين آزمون رياضى، هندسه،هوش بوده و براى هرسوال تقريبا ١،٥دقيقه زمان در نظر گرفته مى شود. (٦٠درصدهوش،٣٠درصدرياضى،١٠درصدهندسه).

٢-آزمون SATيك آزمون آمريكايى است كه براى ورود به اكثر دانشگاه هاى دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد. اين آزمون هرساله ٤باردر ماه هاى مهر،آذر،اسفند،ارديبهشت برگزار مى شود. اين آزمون از ٢قسمت زبان انگليسى(٨٠٠نمره) رياضى و هندسه(٨٠٠نمره)در مجموع ١٦٠٠نمره تشكيل مى شود. براى اخذ پذيرش از دانشگاه هاى تركيه با نمره اين ازمون در رشته هاى پزشكى،دندان و دارو امتياز ١٢٠٠به بالا و با پوئن رياضى بالاى ٦٠٠لازم است.

٣-معدل دبيرستان در بعضى از دانشگاه هاى تركيه مى توان با معدل كل ديپلم و پيش دانشگاهى بالاى ١٨اقدام به اخذ پذيرش نمود. اين روش در سال هاى اخير كمتر مورد توجه دانشگاه هاى تركيه قرار مى گيرد.